Bogen

Virksomheder og kommuner indfører firedagsarbejdsugen. Rekordmange siger op eller skifter job. Familier flytter på landet for at bo billigere, arbejde mindre og have mere tid. Mange synes at tage deres liv og arbejde op til genovervejelse efter pandemiens tænkepause. Er vi vidner til en transformation i måden, vi tænker arbejde, hverdagsliv og forbrug på? Og kan det bidrage til at bringe vores aftryk på klima, miljø og ressourcer inden for bæreevnen af klodens økosystemer?

Det er tendenser og spørgsmål som disse, der er i centrum for bogen, jeg arbejder på. Den vil undersøge, om nye måder at praktisere hverdagsliv, arbejde og forbrug på kan være vejen til en livsform til gavn for kloden, mennesker og fællesskaber.

Fordi tid og forbrug hænger uløseligt sammen, vil bogen især kredse om, hvordan vi bruger tiden. Kan kortere arbejdstid – og lavere indkomst – være en farbar vej mod et mindre forbrug, samtidig med at det giver mere tid til at mennesker og fællesskaber kan trives? Her trækker bogen på begrebet sufficiency, som handler om at bruge lige tilpas og ikke for meget.

Ved at sammenkoble bæredygtighed, planetære grænser og hverdagsliv, vil bogen sætte spot på både ”meningen med livet” og ”fysikken bag det”. Kapitlerne skal drives frem af undren og nysgerrige spørgsmål, som inviterer læseren til selv at tænke med og reflektere over sit eget liv. Ambitionen er at bidrage til en vigtig samfundsdebat om arbejdets, hverdagslivets, forbrugets og fællesskabers betydning i fremtidens bæredygtige samfund og sufficiente hverdagsliv.

En stor del af bogens indhold kommer til at bygge på erfaringer og indtryk fra den cykeltur, jeg i foråret 2023 drog på – fra Hurup til Hellerup – som en anden ”rejsende i bæredygtig omstilling”. Find artikler fra rejsen her på siden eller på facebook Sufficiency – bæredygtig hverdag på én planet.

Når bogen er på bedding, vil jeg helt sikkert dele det glade budskab her på hjemmesiden.

Foto: Susan Q Yin on Unsplash