Sufficiency – en rejse mod et bæredygtigt hverdagsliv

Følg med på rejsen mod fremtidens bæredygtige hverdagsliv. En fremtid, hvor mennesker lever i en givende balance med klodens ressourcer og økosystemer. Og hvor materielt overforbrug hører fortiden til og nutiden præges af en nøjsomhed, der giver alle mulighed for at skabe righoldige liv og fællesskaber inden for klodens bæreevne. Det er visionen om en fremtid baseret på sufficiency.

At leve i overensstemmelse med, at menneskeheden kun har én klode til fælles lån, handler om at tænke hverdag og forbrug på nye måder. Især handler det om tiden, og den måde vi bruger den: Kan mindre arbejde og forbrug både give mere tid til andre sider af livet og være en vej ud af klima- og biodiversitetskrisen? Kan vi skabe en livsform, hvor vi nok er fattigere på ”ting og sager” og forbrug, men rigere på mening, samvær og fællesskaber? Og hvad skal der til af ændringer i samfundet og økonomien for at indfri målet om sufficiency?

Med denne hjemmeside inviterer jeg dig med på en rejse mod en bæredygtig fremtid baseret på sufficiency. Jeg kender ikke selv svarene, men jeg har nogle ideer til, hvordan det sufficiente liv og samfund kunne se ud. Jeg vil samtidig søge andres ideer og praktiske erfaringer for at skabe en fælles samtale om, hvordan vi skaber en bedre fremtid for mennesker og klode. Jeg håber, at det vil inspirere til eftertanke og diskussion. Og handling og forandring!

Toke Haunstrup
Forsker i bæredygtigt hverdagsliv
Bekymret for klodens fremtid
Håbefuld for menneskers evne til i fællesskab at tænke og gøre nyt

I foråret 2023 cyklede jeg på tværs af Danmark for undervejs at tale med folk om bæredygtigt hverdagsliv og sufficiency. Du kan læse mere om Rejsen og Bogen, som turen munder ud i, på denne hjemmeside. Tjek også min facebookside Sufficiency – bæredygtig hverdag på én planet.


Seneste opslag

  • Myth buster: Vi arbejder (næsten) ikke mindre
    Det er efterhånden en etableret fortælling, at fremtidens velstand og velfærd trues af, at vi arbejder mindre. Det er blevet asocialt at gå på deltid og den politiske kur er reformer, som skal få os til at arbejde mere. Der er bare det problem, at fortællingen er mere myte end fakta.
  • Tid til at omfavne livet
    Kan en arbejdsuge på fire dage bane vejen for mere righoldige liv, mindre forbrug og et ”menneskevenligt” arbejdsmarked? Det var emnet for mit besøg hos en aarhusiansk virksomhed, som har indført firedagsarbejdsugen.
  • Pas på tidstyven i carporten
    Bilen kan være en tidsrøver. I hvert fald hvis man regner på, hvor mange timer der skal arbejdes for at betale for den. Mange kunne skippe bilen og få to måneders ekstra ferie om året!